Canavar kimi … və qəssabxana poetikası ilə yaşayan bir hakimiyyət

“Azerbaycan Saatı” programı. 30 aprel 2017- ci il…