Ganimat Zayidov
La Banque Postale, France
İBAN:  FR 10 2004 1010 0411 3859 0L02 591
SWİFT: PSSTFRPPDIJ

Association CENLIBART
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
İBAN: FR76 1470 7500 5431 7216 5670 549
SWIFT: CCBPFRPPMTZ

Turan TV naminə!

Saytımızda Turan TV-nin qurulmasına dəstək kampaniyası elan edildi. Turan TV 2012- ci ilin aprel ayından həftədə iki saatlıq televiziya proqramı kimi fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Saatı proqramının davamı olaraq qurulub və 2016- cı ilin oktyabr ayının 8-dən yayındadır. Bu televiziya kanalı heç bir donor yardımı olmadan yaradılıb və ən məhdud imkanlarla fəaliyyət göstərir. Biz, kanalın yaradıcıları olaraq bu layihəni inkişaf etdirmək, onu despotik rejimlərin informasiya blokadasından əziyyət çəkən xalqlar üçün bir informasiya pəncərəsinə çevirmək istəyirik. Buna nail olacağımızdan şübhə etmirik. Bizim sayımız azdır, cəmi bir neçə nəfərdir, amma biz bunu etməyə iddialıyıq. Bizim bu iddiamıza qoşulmaq istəyənlərin sayının az olmadığına inanırıq. Turan TV-nin böyüməsi, inkişaf etməsi üçün yardım edənlərin hər biri bu kanalın əsl qurucuları sırasında yer alır. Bu, müqəddəs bir missiyadır. Sizin yatıracağınız ən cüzi məbləğ də bizim tərəfimizdən investisiya kimi qəbul ediləcək. Turan TV bir ölkədə deyil, bir çox ölkədə vətəndaş jurnalistikasını fəallaşdırmaq niyyətindədir və bunun davamı olaraq da Vətəndaş- İnvestor layihəsini elan edir. Bizə qoşulmaq istəyənlər üçün saytda təqdim etdiyimiz kampaniyaya qoşulun. Dünyanın gələcəyi dünya insanlarının istəyi ilə qurulur !

 

 

Во имя Turan TV!

На нашем сайте мы объявили и начали компанию помощи Turan TV. Turan TV начал свою работу с 8 октября 2016 года, он был создан как продолжение проекта телевизионной программы «Azerbaycan Saati», которая начала своё вещание  с апреля 2012 года. Этот телевизионный канал, был создан без  чьей-то  либо донорской поддержки и работает с ограниченными возможностями. Мы, создатели этого проекта, хотим развивать этот канал, для того, чтобы он стал окном информации в странах с деспотическими режимами и тем самым, хотим прорвать информационную блокаду в этих странах. И мы верим в то, что мы сможем добиться этого. Нас очень мало, всего несколько человек, но мы намерены это сделать. Мы верим в то, что не мало людей, которые хотят присоединиться к нашим намерениям. Каждый,  кто помогает нам  в развитие и в росте Turan TV, становится в один ряд с создателями этого канала. Это священная миссия! Любая  сумма, которую Вы перечислите нам, будет воспринята как инвестиция.  Turan TV- это развитие гражданской журналистики не только  в одной стране, это повышение активности граждан  и в других странах,  и в связи с этим,  мы как продолжение всему этому, объявляем проект  Гражданской Инвестиции. Те, кто хотят присоединиться к нам, присоединяйтесь к компании, объявленной на нашем сайте. Будущее мира создается по желанию людей!

 

For the sake of Turan TV!

A support campaign for the construction of Turan TV was announced on our site. It was created as a sequel to the television program The Hour of Azerbaijan, broadcasting twice a week since April 2012, and it has been on the air since 8 October 2016. This television channel was created and is operated by very limited resources without any donor help. We, as its creators, want to develop this project and transform it to a window to information for people affected by despotic regimes’ information blockade. We will achieve it with no doubt. We are only a few, but we believe we can achieve it. We also believe that there are many people out there like us. Everyone who contributes to the growth, to the success of Turan TV is one of its real creators. It is a holy mission. Any amount given will be considered by us as an investment. Turan TV aims to stir up citizen journalism not only in one but many countries. We declare our new Citizen-Investor project! Join our campaign on our site. The will of the people is building the future of the world!