Cənab Əliyevin ortaqlarının boğazı kəndirə keçir

“Azerbaycan Saatı” programı. 29 aprel 2017-ci il