Siyasət

Xəbərlər

Analiz

Müəllif

Озоновые люди

Вахид Гази Карлскрона, Швеция Советский писатель Анатолий Кузнецов, эмигрировавший в 60-х годах прошлого века в Лондон, наделал шумиху своими статьями и интервью. В своей статье, опубликованной...

Etiraz – ləyaqətin bir başqa adı

Vahid Qazi Bethoven “3-cü simfoniya”sını 1804-cü ildə bitirir və “Qəhrəmanlıq” adlandırdığı bu əsərini demokratiya, anti-monarxiya inqilabının carçısı Napoleona həsr edir. Az sonra Napoleonun özünü imperator...

Oborotni v pogonax: ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

Я всю жизнь мечтал работать в правоохранительных органах. Для этого мне пришлось пройти множество различных тестов и тренировок, чтобы поступить в Полицейскую Академию. И...

Bir daha quşun qırıcı təyyarəni məhv etməsi haqqında

Bu hakimiyyət insanları təqib edir, əzir, repressiyalara məruz qoyur, ancaq mənə bunlardan çox-çox ağır gələni milləti küll halında ələ salmasıdır. Düzdür, təhsili məhv ediblər,...

Son dərviş

Ənnağı Hacıbəyli Sufilik Dərvişlər sufilərin (sufiliyin) balalarıdır. İlkə getsək, su­fizm, əslində, or­to­dok­sal is­la­mın eh­ti­yat­lı in­ka­rı, in­sa­nı ka­mil­li­yə ça­ğı­ran fəl­sə­fi cə­rə­yan olub. Su­fiz­mə gö­rə, mis­tik özü­nü­ka­mil­ləş­dir­mə yo­lun­da ilk...

Sosial şəbəkə

1,295izləyiciizlə
171,000abunəAbunə ol

ədəbiyyat

Sosial

Azerbaijan: 11 deaths in custody and other serious human rights violations...

Geneva-Brussels, April 13, 2021 – At least 78 Azerbaijani citizens have been detained and sentenced to between 12 and 20 years in prison, with...

Azərbaycan mətbuatı

Руки прочь от блоггера Мирзали!

  В Баку было совершено бандитское нападение на близкого родственника популярного блогера Мухамеда Мирзали из-за его канала “Мэйд ин Азербайджан”. Мирзали не скрывает, что в...

Əyalət

Bizə Yazırlar

Statuslar

Ordan- burdan