Azərbaycanlılar! Prezidentinizin hansı dərdləri var?!

Azərbaycan Saatı 29 oktyabr 2016- cı il.