Prezident prorabdan da hesabat istəməyə çəkinirmiş (video)

“Azerbaycan Saatı” programı. 2 oktyabr 2016- cı il