Әliyevin “ziyalı ordusu” vә Xocalı soyqırımı haqqında (VİDEO)

Azərbaycan saatının 24 vә 25 fevral tarixli verilişlәrini tәqdim edirik