İlham Əliyevin Avropadakı ortaqları onu necə bankrot edirlər

“Azerbaycan Saatı” programı. 6 may 2017- ci il