“İlham Əliyev yolu” deyilən o şey nədir?

Azərbaycan Saatı. 30 iyul 2016- cı il.