Həştərxan hökuməti

 

“Azerbaycan Saatı” programı. 24 dekabr 2016- cı il

https://www.youtube.com/watch?v=8oo6MN7NqPA