İnqilabı kim edəcək? O siyahıda kimlər var?

Sözarası proqramı. 4 iyul 2019- cu il