Ha yalvardım çıxmadı

Əbil Həsənov

Nə müddətdir zəmidə

Öküz buğda yeyirdi.

Hərdən baxıb üzümə

-Rədd ol burdan-deyirdi.

Dayanmadan yeyirdi

Çıxmırdı heç zəmidən.

Mənə də ehtiyacdır

Bircə ovuc buğda –dən.

 

Ha yalvardım çıxmadı

Məni  tutdu ağlamaq.

Göz yaşımı silməyə –

Kömək tapmadım ancaq.

Buynuzu önə verdi

Məni qovdu kənara

Hay salıb imdad etdim

Kimsə yetmədi kara…

 

Dedi:-“Boynum yoğundur

Buğda mənə yaraşır.

İzn verirəm sənə

Peynimi sən yığışdır.

Gəl buna da qane ol

Qurdalama beynimi

Payın yoxdur əbədi

Yaddan çıxar zəmini.”

Xahiş edib dediyim

Bir kəlmə söz üçündə

Məni salıb xışladı

Peyinliyin içində.