Sualnamə

Əbil Həsənov

Nə müsibət, bu nə dəhşət?

Bütün hər yerdə faləkət!

Edirəm bir şeyə heyrət

Ki, dözür gör necə millət.

Nə qədər çəksədə ahı,

Yıxılıb dursa da gahı

Edərək haqqa pənahı

Gələcək nurlu sabahı

Nəzərindən yenə silmir,

Gələcəkmi? Hələ bilmir.

Gözü yollardadı gəlmir

Əyilən qəddi dikəlmir,

Və düzəlmir ki, düzəlmir.

Çoxalır əskik-əyərlər

Yazılır milli əsərlər

Sıranır xalqa zəfərlər

Dolaşan başqa xəbərlər

Hələ bundanda betərlər

Nə qədər olsa da ağır

Alışır aclığa fağır.

Demirəm qarlı qış olsun

Sosial partlayış olsun

Kotan olsun ya xış olsun

Nə fərqi bir iş olsun

Azaciq anlayış olsun

Nə yalansın, talansın

Nə də odlarda qalansın,

Füqəra əhli dolansın .

Yetər artıq bu cəhalət

Oyan ey əhi- zalalət

Nə vəkillərdə vəkalət

Nə kəfillərdə kəfalət

Bütün ellərdə safalət

Olub əllərdə bir alət

Bu rəzalətdi, rəzalət

Bu xəbərlərdə gəzən nə?

Bu süzən nə,bu üzən nə?

Bu durum nə,bu düzən nə?

Əzilən xalqı əzən nə?

Gəlirəm mən də bu zənnə

Gərək üzməzdi məzənnə

Üzə bilmirmiş amandı

Boğulub batdı bu andır

Yenə gör bir nə zamandır

Manatın halı yamandır

Yarıya-yarı ziyandır

Elə kuskundur həyatdan

Elə incikdi fanatdan,

Çıxa bilmir bata-batdan

Heyif o şanlı manatdan

Yıxılıb tez düşdü atdan

Düşüb işbazlara fürsət

Yenə korrupsiya,rüşvət,

Yenə Zülmət dərə xəlvət

Bəy olub tülkü müxənnət

Çəkir hər ağrını millət

Bürüyüb aləmi qəflət

Bu nə ölkə,bu nə kənddi?