Bu xalq azadliğın dadını bilmir

Azadlıq … Bu millət nələrdən keçdi …

Nə qədər ,qan-qada ,ölüm-itimlər …

Qan  töküb birinin əlindən aldı ,

Döndü tarixlərə müqqəddəs illər .

Biri də qan töküb, əlindən aldı ,

Əyləşdi taxtına  sinəsin gərib .

Qana çalxaladı ana yurdumu ,

Elə bil uşaqkən süd əvəzinə ,

Anası qan verib ,qan əmizdirib .

O qədər əzaba vərdiş edib ki ,

Öz doğma haqqının adını bilmir .

Adını qəzetdə ,jurnalda görüb ,

Bu xalq azadlığın dadını bilmir .

Rəhmi daşa dönmüş cəllad əlində ,

İçilir su kimi qanı millətinin .

Sinəsin tanklara sipər eləmiş –

Ruhu ,dəyanəti  hanı millətin ?

Başının altında yastığı daşdan ,

Yatır ,ac qarına yatır bu millət …

Dəətdi …Hər çürə zülmə tab edib,

Ayları illərə satır bu millət .

Bir yanda ölkəni çapıb-talayıb ,

Xaricə daşınan pul bazarları .

Bir yanda bir tikə çörəyə möhtac ,

Sabaha ümidsiz qul bazarları .

O qədər əzaba vərdiş edib ki ,

Öz doğma haqqının adını bilmir .

Adını qəzetdə ,jurnalda görüb ,

Bu xalq azadlığın dadını bilmir .

Arif Pənahoğlu