İlham Əliyev yeraltı dünyada və şagirdlərdən toplanan xərac haqqında

“Azərbaycan Saatı” programı. 11 noyabr 2017- ci il

https://www.youtube.com/channel/UCNtv5wXWMrVGqDVysypjfZg