İlham Əliyevin regional “tısbağa” və daha 10 min işsiz proyekti

“Azərbaycan Saatı” programı. 5 noyabr 2017- ci il