Ac ölkənin tox prezidenti və onun sirrli rəqəmləri

“Azerbaycan Saatı” programı. 15 oktyabr 2017- ci il

https://www.youtube.com/channel/UCNtv5wXWMrVGqDVysypjfZg