Demokratiya mədəniyyəti lap körpəlikdən aşılanmalıdır