İlham Əliyev Yəzid ibn Müaviyə presedentini rəsmiləşdirdi!

“Azerbaycan Saatı” programı. 15 iyul 2017- ci il