Dəli yığıncağı

“Azerbaycan Saatı” programı. 11 iyun 2017- ci il.