47 nəfərin satqınlıqda ittiham edilməsi İlham Əliyevin növbəti fantaziyasıdır