İlham Əliyevin Ordu təsəvvürləri bunlardan ibarətdir!

“Azerbaycan Saatı” programı. 13 may 2017- ci il