Əliyevin həşşaşiləri və ya “meyitlərin soyulması” əməliyyatı

“Azerbaycan Saatı” programı. 26 mart 2017- ci il