İslam dünyasında Lady Gaga kultu

Azərbaycan Saatı, 5 fevral 2017- ci il

https://www.youtube.com/watch?v=Eej8RORn-HY