Bağlı pəncərələrdə…

Bağlı pəncərələrdə
pərdələr qəm çəkirsə,
hüzünlü tablolardan
divarlar nəm çəkirsə…
kitab rəflərindəki
fikirlərin tozlusa,
ağlın qarmaqarışıq,
çevrən də bombozdusa…
bu boz portretləri
kimdi asan divardan?
çevirib bircə-bircə
çıxarasan divardan…
yandırasan ordaca,
otaqlara his dola,
ürəyin aydınlana,
ortalıq alt-üst ola…
siləsən rəflərdəki
sıraların üstünü,
açıb pəncərələri
çıxarasan tüstünü…
Səadət Cahangir