Azərbaycanın bir bədxassəli, bir də xoşxassəli şişi var

Azərbaycan Saatı proqramıdır. 10 dekabr 2016- cı il.

https://www.youtube.com/watch?v=ft1RCfcXS30