Bu günkü Bakını buradan izləyin! (video canlı yayın kimi)

Azərbaycan paytaxtının bu günkü görüntüləri vətəndaşları heyrətə gətirib. Ekzotik, fövqəladə təəssüratlı, diri, canlı, turistik, baxımlı, can alan, can verən bir inkişaf nağılı kimi!

Paytaxtımızla tanış olun!