Ilham Əliyevin “şöhrət” dağarcıqları

Azərbaycan Saatı. 10 iyul 2016- cı il

https://www.youtube.com/watch?v=p0kkiDTxSe0